ΑΡΧΙΚΗ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- Αναλαμβάνουμε παντός είδους μεταφορές μηχανημάτων όπως τυπογραφικά μηχανήματα, ξυλουργικά μηχανήματα, μηχανουργικά μηχανήματα, ιατρικά μηχανήματα, ζαχαροπλαστικά μηχανήματα, μηχανήματα αρτοποΐας, μεταφορές υποσταθμών και γεννητριών κτλ.

- Επίσης αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις και εγκαταστάσεις εργοστασίων με μηχανικούς και ηλεκτρολόγους με πολυετή εμπειρία.

- Ειδικότητά μας τα δύσκολα με τη διαβεβαίωση της συνέπειας και των λογικών τιμών.

ΑΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Παρέχουμε άριστες και ασύγκριτες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζουμε την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων όλων των πελατών μας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ - ΚΛΑΡΚ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ
Είμαστε ειδικοί στο σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση παντός είδους εργασίας μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης μηχανημάτων.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ
Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη από τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία για την ασφαλή μετακίνηση και μεταφορά των μηχανών.